Kurstorget

Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap
Startvecka: 4 (vt -19) slutvecka: 13
Ämne: Religionsvetenskap
Kurskod: REGFA1 Anmälningskod: KAU-32597 Kursansvarig: Torkel Lindquist Kursadministratör: Céline Steiner
Aktuellt

(2018-09-19)
Här på kurstorget finner du kursplan, litteraturlista och närmare kursstart även schema.
Schemat är preliminärt fram till 2 veckor innan kursstart och litteraturlistan 1 månad innan kursstart.

OBS! Schemat är inte lagt ännu.

Om du blir antagen till kursen behöver du göra följande:
1. hämta ditt KAU-id
2. webbregistrera dig senast den dagen kursen startar, annars riskerar du att förlora din plats på kursen
3. logga in på lärplattformen CANVAS
4. skaffa KAU-kortet dvs passser-, låne- och kopieringskort
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart