Kurstorget

Fastighetsvärdering
Startvecka: 45 (ht -18) slutvecka: 3
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FEGB53 Anmälningskod: KAU-32318 Kursansvarig: Tommy Bergquist Kursadministratör: Britt-Marie Klarström
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart