Kurstorget

Kvantfysik II
Startvecka: 45 (ht -18) slutvecka: 3
Ämne: Fysik
Kurskod: FYGC01 Anmälningskod: KAU-32237 Kursansvarig: Krister Svensson Kursadministratör: June Lind Dverstorp
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart