Kurstorget

Skrivprocess och akademiskt skrivande
Startvecka: 04 (vt -19) slutvecka: 13
Ämne: Svenska språket
Kurskod: S1GB02 Anmälningskod: KAU-31548 Kursansvarig: Nils Dverstorp Kursadministratör: Denita Gustavsson
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart
Dokument
FiltypRubrikDatumAnsvarig
ADOBE PDF Nyttiga länkar 2018-12-18 Denita Gustavsson
ADOBE PDF Informationsbrev inför kursstart 2018-12-18 Nils Dverstorp/Denita Gustavsson