Kurstorget

Marknadsföring och affärsutveckling
Startvecka: 4 (vt -18) slutvecka: 13
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FEGB32 Anmälningskod: KAU-31420 Kursansvarig: Maria Åkesson Kursadministratör: Britt-Marie Klarström
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart