Kurstorget

Tvåspråkig utveckling
Startvecka: 04 (vt -19) slutvecka: 13
Ämne: Svenska som andraspråk
Kurskod: S2GA05 Anmälningskod: KAU-31343 Kursansvarig: Pernilla Olsson Kursadministratör: Josefin Rönnqvist
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart
Dokument
FiltypRubrikDatumAnsvarig
ADOBE PDF Information om distanstentamen 2019-02-01 Josefin Rönnqvist
ADOBE PDF Välkommen till Tvåspråkig utveckling! 2018-12-03 Josefin Rönnqvist