Kurstorget

Omvårdnadens grund och sjuksköterskans profession
Startvecka: 4 (vt -18) slutvecka: 23
Ämne: Omvårdnad
Kurskod: OMG001 Anmälningskod: KAU-31333 Kursansvarig: Staffan Nolhage Kursadministratör: Lisbeth Lindholm
Aktuellt
Obligatoriskt webbregistrering
(2018-01-09)
För att behålla din programplats behöver du registrera dig på sjuksköterskeprogrammet och första terminens kurs, vt-18. Webbregistreringen är öppen mellan 15--22 januari. Det går inte att registrera sig före eller efter denna period.

Se mer info i Välkomstbrevet.

Om du har frågor, kontakta lisbeth.lindholm@kau.se
Litteratur som används i början av terminen
(2018-01-05)
Edberg, Anna-Karin & Wijk, Helle. Omvårdnadens grunder - Hälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur, 2014.
Ehrenberg, Anna & Wallin, Lars. Omvårdnadens grunder - Ansvar och utveckling. Lund: Studentlitteratur, 2014.
Friberg, Febe & Öhlen, Joakim. Omvårdnadens grunder - perspektiv och förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur, 2014.
Kursansvariga är
(2018-01-02)
Staffan Nolhage och Anette Granlund
Mer information om vaccinationer inför VFU (=verksamhetsförlagd utbildning)
(2018-01-05)
lämnas vid kurssstart 180122 av VFU-ansvarig Helena Simonsson.

Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart
Dokument
FiltypRubrikDatumAnsvarig
ADOBE PDF CURA välkomstbrev 2018-06-12
ADOBE PDF Reviderat schema, 180126 2018-01-26 Kursansvariga
ADOBE PDF Välkomstbrev 2018-01-02 Kursansvariga
ADOBE PDF Utbildningsplan 2018-01-02 Karlstads Universitet