Kurstorget

Omvårdnad vid akuta situationer
Startvecka: 09 (vt -18) slutvecka: 13
Ämne: Omvårdnad
Kurskod: OMG004 Anmälningskod: KAU-31323 Kursansvarig: Veronica Pavedahl Kursadministratör: Lisbeth Lindholm
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart