Kurstorget

Examensarbete för ämneslärare - svenska med didaktisk inriktning
Startvecka: 14 (vt -18) slutvecka: 23
Ämne: Litteraturvetenskap
Kurskod: LXAA12 Anmälningskod: KAU-31170 Kursansvarig: Sofia Wijkmark Kursadministratör: Anne-Marie Larsen
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart