Kurstorget

Fastighetsföretagets ekonomi
Startvecka: 18 (vt -18) slutvecka: 23
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FEGA49 Anmälningskod: KAU-30838 Kursansvarig: Tommy Bergquist Kursadministratör: Britt-Marie Klarström
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart