Kurstorget

Geokonstruktion
Startvecka: 4 (vt -18) slutvecka: 13
Ämne: Byggteknik
Kurskod: BYGC13 Anmälningskod: KAU-30818 Kursansvarig: Malin Olin Kursadministratör: Maria Klint Hidén
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart