Kurstorget

Fasta tillståndets fysik
Startvecka: 35 (ht -17) slutvecka: 44
Ämne: Fysik
Kurskod: FYGC09 Anmälningskod: KAU-30389 Kursansvarig: Krister Svensson Kursadministratör: Stina Röjder Berglund
Aktuellt
Welcome to the course!
(2017-05-02)
More information will be announced in the beginning of August.
Web registration through My Page is open between 21 and 28 August.

Best regards,
Kerstin
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart