Kurstorget

Examensarbete för civilingenjörsexamen i Datateknik
Startvecka: 35 (ht -17) slutvecka: 3
Ämne: Datavetenskap
Kurskod: DVAE11 Anmälningskod: KAU-30379 Kursansvarig: Andreas Kassler Kursadministratör: Inger Bran
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart