Kurstorget

Teoretisk datalogi
Startvecka: 4 (vt -18) slutvecka: 13
Ämne: Datavetenskap
Kurskod: DVGA17 Anmälningskod: KAU-30157 Kursansvarig: Kerstin Andersson Kursadministratör: Sara Westlindh
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart