Kurstorget

Userinnovation I
Startvecka: 35 (ht -17) slutvecka: 44
Ämne: Maskinteknik
Kurskod: MSAD98 Anmälningskod: KAU-29844 Kursansvarig: Lennart Wihk Kursadministratör: Elena Kullinger
Aktuellt
Kursstart
(2017-02-27)
Kursen ges i läsperiod 4, med start i vecka 35-44.
Webbregistrering
(2017-05-10)
Kom ihåg att webbregistrera dig innan kursstart.
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart