Kurstorget

Att leda lokal skolutveckling
Startvecka: 4 (vt -18) slutvecka: 23
Ämne: Pedagogiskt arbete
Kurskod: PAAUT2 Anmälningskod: KAU-29406 Kursansvarig: Annika Åstrand Kursadministratör: Kjell Åkerström
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart