Kurstorget

Byggnadsmekanik - statiskt obestämda konstruktioner
Startvecka: 35 (ht -16) slutvecka: 3
Ämne: Byggteknik
Kurskod: BYGB24 Anmälningskod: KAU-29340 Kursansvarig: Malin Olin Kursadministratör: Maria Klint Hidén
Aktuellt
Välkommen till kursen!
(2016-10-05)
Denna kurs äser du på egen hand m h a it"s learning.

Med vänliga hälsningar

Carn Bergström
Fakultetsadministratör
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart