Kurstorget

Samhällsstruktur, välfärdsvillkor och social politik
Startvecka: 45 (ht -17) slutvecka: 03
Ämne: Socialt arbete
Kurskod: SMGC01 Anmälningskod: KAU-29323 Kursansvarig: Anna-Liisa Taponen Kursadministratör: Anna Holm
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart