Kurstorget

Barnets rätt
Startvecka: 45 (ht -17) slutvecka: 03
Ämne: Socialt arbete
Kurskod: SMAB07 Anmälningskod: KAU-29283 Kursansvarig: Maria Scheffer Lindgren Kursadministratör: Anna Holm
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart