Kurstorget

GIS, samhällsplanering och projektarbete
Startvecka: 15 (vt -18) slutvecka: 23
Ämne: Geomatik
Kurskod: NGGA19 Anmälningskod: KAU-29128 Kursansvarig: Kristina Eresund Kursadministratör: Malin Sandén
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart