Kurstorget

Geokonstruktion
Startvecka: 4 (vt -17) slutvecka: 13
Ämne: Byggteknik
Kurskod: BYGC13 Anmälningskod: KAU-29078 Kursansvarig: Malin Olin Kursadministratör: Maria Klint Hidén
Aktuellt
Välkommen till kursen!
(2017-01-02)
Registrera dig på kursen via "Min sida". Registreringen öppnar 1 vecka före kursstart och stänger samma dag som kursen har upprop och kursintroduktion.

Med vänliga hälsningar

Carin Bergström Carlsson
Fakultetsadministratör
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart