Kurstorget

Hållbart byggande
Startvecka: 35 (ht -17) slutvecka: 3
Ämne: Byggteknik
Kurskod: BYGC10 Anmälningskod: KAU-29077 Kursansvarig: Mikael Götlind Kursadministratör: Maria Klint Hidén
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart