Kurstorget

Samhällsplanering II: Hållbar utveckling - individ, samhälle och miljö
Startvecka: 4 (vt -17) slutvecka: 13
Ämne: Kulturgeografi
Kurskod: KGGB52 Anmälningskod: KAU-28936 Kursansvarig: Hans Olof Gottfridsson Kursadministratör: Inger Magnusson
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart