Kurstorget

Ledarrollen i projektmiljöer
Startvecka: 45 (ht -17) slutvecka: 3
Ämne: Projektledning
Kurskod: PLAD04 Anmälningskod: KAU-28733 Kursansvarig: Lennart Ljung Kursadministratör: Margareta Karlsson
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart