Kurstorget

MKB, miljökonsekvensbeskrivning
Startvecka: 35 (ht -16) slutvecka: 44
Ämne: Risk- och miljöstudier
Kurskod: MVGT01 Anmälningskod: KAU-28664 Kursansvarig: Beatrice Hedelin Kursadministratör: Hannah Bowring
Aktuellt
Välkomna till kursen!
(2016-08-22)
Veckan före kursstartsveckan kommer all information du behöver finnas på kursens sida på its learning: http://www.its.kau.se/. Antagna studenter kommer att ha tillgång till denna så snart de skaffat sig inloggningskod till Its learning (görs på universitetsbibliotekets hemsida, http://www.kau.se/bibliotek).

Veckan innan kursstart ska du registrera dig på kursen via ”Min sida” på kau.se. Registreringen visar oss att du ska läsa kursen, gör att betyg kan rapporteras och att CSN-utbetalningar kan ske. Vill du ha hjälp med din registrering kontakta kursadministratör Monica Paulsson.

Den 29:e augusti finns det tillfälle att träffa kursansvarig och lärare på introduktionsmöte på universitetet (15.00-16) respektive via Adobe Connect (16.15-17). Vi kommer då förklara kursens syfte och upplägg och ni har chansen att ställa frågor. Sal och länk till mötena kommer finnas på kurssidan på Its learning och info om Adobe Connect finns på universitetets hemsida.

För info om Its learning, följ länken: https://www.kau.se/student/ar-student/it-stod/tjanster/itslearning

Med vänlig hälsning,
Beatrice (kursansvarig, lärare), Eva (lärare) och Monica (kursadministratör)
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart