Kurstorget

Andraspråksinlärning
Startvecka: 35 (ht -16) slutvecka: 44
Ämne: Svenska som andraspråk
Kurskod: S2GB05 Anmälningskod: KAU-27913 Kursansvarig: Carina Gårdfeldt Kursadministratör: Josefin Rönnqvist
Aktuellt
Webbregistrering
(2016-06-22)
Obs! Du måste själv webbregistrera dig på kursen. För kursen ’andraspråksinlärning’ är webbregistreringen öppen 2016-08-22 till 2016-08-29
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart
Dokument
FiltypRubrikDatumAnsvarig
ADOBE PDF Nyttiga länkar och filmer 2016-06-23 Josefin Rönnqvist
ADOBE PDF Välkommen till kursen! Informationsbrev. 2016-06-22 Josefin Rönnqvist