Kurstorget

Tvåspråkig utveckling
Startvecka: 4 (vt -17) slutvecka: 13
Ämne: Svenska som andraspråk
Kurskod: S2GA05 Anmälningskod: KAU-27907 Kursansvarig: Stina Lindgren Kursadministratör: Josefin Rönnqvist
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart
Dokument
FiltypRubrikDatumAnsvarig
ADOBE PDF Välkommen till kursen! 2016-11-29 Josefin Rönnqvist
ADOBE PDF Nyttiga länkar och filmer 2016-11-24 Josefin Rönnqvist