Kurstorget

Klinisk omvårdnad i en internationell kontext
Startvecka: 45 (ht -16) slutvecka: 49
Ämne: Omvårdnad
Kurskod: OMGF10 Anmälningskod: KAU-27690 Kursansvarig: Brian Unis Kursadministratör: Cristina Ljunggren
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart