Kurstorget

Fasta tillståndets fysik
Startvecka: 35 (ht -16) slutvecka: 44
Ämne: Fysik
Kurskod: FYGC09 Anmälningskod: KAU-27567 Kursansvarig: Krister Svensson Kursadministratör: Stina Röjder Berglund
Aktuellt
Welcome to the course in Solid State Physics
(2016-06-30)
More information about the course will be announced i June. Web registration through My page is open between 22 - 29 August.
Regards Kerstin
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart