Kurstorget

Kvantfysik II
Startvecka: 45 (ht -16) slutvecka: 3
Ämne: Fysik
Kurskod: FYGC01 Anmälningskod: KAU-27563 Kursansvarig: Krister Svensson Kursadministratör: Gabriella Villagrán Backman
Aktuellt
Welcome to the course in Quantum Physics II
(2016-06-30)
Web registration through My page is open between 31 October and 7 November. Schedule will be announced latest 15 October.
Regards, Kerstin
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart