Kurstorget

Examensarbete för civilingenjörsexamen i Datateknik
Startvecka: 35 (ht -16) slutvecka: 03
Ämne: Datavetenskap
Kurskod: DVAE11 Anmälningskod: KAU-27491 Kursansvarig: Donald F Ross Kursadministratör: Inger Bran
Aktuellt
Welcome to DVAE11
(2016-06-24)
Information about the course may be found on the course homepage (see link) and in It"s Learning. Please check It"s Learning regularly for information about the course.
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart