Kurstorget

Examensarbete för civilingenjörsexamen i Datateknik
Startvecka: 4 (vt -17) slutvecka: 23
Ämne: Datavetenskap
Kurskod: DVAE11 Anmälningskod: KAU-27484 Kursansvarig: Donald F Ross Kursadministratör: Inger Bran
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart