Kurstorget

Distribuerade system och tillämpningar
Startvecka: 45 (ht -16) slutvecka: 3
Ämne: Datavetenskap
Kurskod: DVGC15 Anmälningskod: KAU-27462 Kursansvarig: Karl-Johan Grinnemo Kursadministratör: Sara Westlindh
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart