Kurstorget

Informatik - Kandidatuppsats
Startvecka: 04 (vt -16) slutvecka: 23
Ämne: Informatik
Kurskod: ISGC09 Anmälningskod: KAU-27115 Kursansvarig: John Sören Pettersson Kursadministratör: Berit Kessler
Aktuellt
Välkommen på kursen
(2015-12-04)
Kursen ges V04-23 och läses av ämnets program på distans och 50%.
Fyra seminarieträffar ges i början på kursen, se schema.
De är frivilliga för distansstudenter, men uppgifterna ska göras.
Schema är fastställt senast två veckor innan kursstart och litteraturlistan senast fyra veckor innan.

Hälsningar Berit Kessler.
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart
Dokument
FiltypRubrikDatumAnsvarig
ADOBE PDF Uppsatsanvisning VT2016 2015-12-04 John Sören Pettersson