Kurstorget

Geokonstruktion
Startvecka: 4 (vt -16) slutvecka: 13
Ämne: Byggteknik
Kurskod: BYGC13 Anmälningskod: KAU-27076 Kursansvarig: Malin Olin Kursadministratör: Maria Klint Hidén
Aktuellt
Välkommen till kursen!
(2016-01-19)
Hej!

Kursen börjar 26 januari kl 09.15 i sal 9B330 med Introduktion, Tema 1 och geologi.

Hälsningar

Carin Bergström Carlsson
Kursadministratör
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart