Kurstorget

Byggteknikens grunder
Startvecka: 10 (vt -16) slutvecka: 17
Ämne: Byggteknik
Kurskod: BYGA93 Anmälningskod: KAU-27063 Kursansvarig: Mikael Götlind Kursadministratör: Maria Klint Hidén
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart