Kurstorget

Teoretisk datalogi
Startvecka: 4 (vt -16) slutvecka: 13
Ämne: Datavetenskap
Kurskod: DVGA17 Anmälningskod: KAU-26882 Kursansvarig: Kerstin Andersson Kursadministratör: Sara Westlindh
Aktuellt
Välkommen till kursen!
(2015-12-04)
Du registrerar dig på kursen via Min sida och webbregistreringen är öppen mellan 160118 och 160125. Om registrering ej sker inom utsatt tid riskerar du att mista din plats.

Vänligen kontakta kursadministratören snarast om du inte tänker gå kursen.
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart