Kurstorget

Skrivprocess och akademiskt skrivande
Startvecka: 04 (vt -15) slutvecka: 13
Ämne: Svenska språket
Kurskod: S1GB02 Anmälningskod: KAU-26661 Kursansvarig: Lena Lötmarker Kursadministratör: Denita Gustavsson
Aktuellt
Viktig information inför kursstart!
(2014-12-12)
Kursen Svenska språket i teori och praktik II består av fyra delkurser som också kan läsas separat: Skrivprocess och akademiskt skrivande, Svenska i tal och samtal, Språkhistoria och nordistik samt Ordförråd och fraseologi. Kurserna går parallellt på halvfart med de två första delkurserna vecka 4-13 och de två sista delkurserna vecka 14-23.

Undervisningen består av föreläsningar som ni följer via datorn, antingen i realtid eller i efterhand i inspelad form. Preliminära tider för de första föreläsningarna är onsdag 21 januari kl. 10.15-12 (Skrivprocess och akademiskt skrivande) och torsdag 22 januari kl. 13.15-15 (Svenska i tal och samtal).

Examinationen består huvudsakligen av skriftliga och muntliga uppgifter som ni gör hemifrån. I varje delkurs ingår också en endags närträff då ni kommer till Karlstad. Dessa ligger samlade så att ni som läser hela kursen får två tvådagarsträffar. Preliminära datum är 3-4 mars och 7-8 maj.

Mer information om datum kommer att läggas ut på Kurstorget före kursstart.

Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart