Kurstorget

Samhällsstruktur, välfärdsvillkor och social politik
Startvecka: 14 (vt -16) slutvecka: 23
Ämne: Socialt arbete
Kurskod: SMGC01 Anmälningskod: KAU-26323 Kursansvarig: Ulla Rantakeisu Kursadministratör: Anna Holm
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart
Dokument
FiltypRubrikDatumAnsvarig
ADOBE PDF Skrivstöd inför tentamen 2015-11-30
ADOBE PDF Försättsblad anonym hemtentamen 2015-11-30
ADOBE PDF Info FUSK OCH PLAGIAT 2015-11-30
ADOBE PDF Plagieringsförsäkran 2015-11-30