Kurstorget

Userinnovation I
Startvecka: 35 (ht -15) slutvecka: 44
Ämne: Maskinteknik
Kurskod: MSAD98 Anmälningskod: KAU-25950 Kursansvarig: Monica Jakobsson Kursadministratör: Elena Kullinger
Aktuellt
Kursstart
(2015-04-21)
Kursen ges i läsperiod 4 med kursstart i vecka 35.
För schema se "Schema från Timeedit"
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart