Kurstorget

Vetenskapliga metoder i sötvattensekologi
Startvecka: 14 (vt -16) slutvecka: 23
Ämne: Biologi
Kurskod: BIAD12 Anmälningskod: KAU-25693 Kursansvarig: Olle Calles Kursadministratör: Kristina Oskarsson
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart