Kurstorget

Musik med didaktisk inriktning 6
Startvecka: 4 (vt -15) slutvecka: 23
Ämne: Kurser i musiklärarutbildningen
Kurskod: MUGL24 Anmälningskod: KAU-24334 Kursansvarig: Göran Lindskog Kursadministratör: Ulrika Lindblad
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart