Kurstorget

Energi- och miljöoptimering
Startvecka: 4 (vt -15) slutvecka: 23
Ämne: Miljö- och energisystem
Kurskod: EMAD11 Anmälningskod: KAU-23718 Kursansvarig: Magnus Ståhl Kursadministratör: Maria Klint Hidén
Aktuellt
Kursregistrering!
(2014-12-22)
Kom ihåg!

Att registrera dig mellan 150105-150123, vid
problem kontakta kursadministratören
Maria Klint Hidén.
Kursstart!
(2014-12-22)
Den 21 januari kl. 13.15-15.00 i 9E 125.

Välkomna!
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart