Kurstorget

Statistik II
Startvecka: 35 (ht -14) slutvecka: 03
Ämne: Statistik
Kurskod: STGA07 Anmälningskod: KAU-23703 Kursansvarig: Anders Walfridsson Kursadministratör: Katarina Svala
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart
Dokument
FiltypRubrikDatumAnsvarig
ADOBE PDF Informationsbrev kursansvarig 2014-06-11 Anders Walfridsson
ADOBE PDF Välkommen till kursen STGA07 2014-06-11 Katarina Svala