Kurstorget

Affärssystem I: Analysmodeller
Startvecka: 04 (vt -15) slutvecka: 13
Ämne: Informatik
Kurskod: ISGB05 Anmälningskod: KAU-23542 Kursansvarig: Odd Fredriksson Kursadministratör: Berit Kessler
Aktuellt
Kurlitteraturen ändras inte
(2014-12-15)
Den litteratur som ligger ute gäller för kursen.
Vi har endast ändrat till senaste upplagan
Mer information
(2014-12-09)
kommer närmare kursstarten
Tacka JA senast 19 dec
(2014-12-02)
på det nationella antagningsbesked som kommer 10 december
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart