Kurstorget

Barnets rätt
Startvecka: 45 (ht -14) slutvecka: 03
Ämne: Socialt arbete
Kurskod: SMAB07 Anmälningskod: KAU-23532 Kursansvarig: Lillemor Brantefors Kursadministratör: Anna Holm
Aktuellt
Avslutningen 16/1, 10.15 i sal 3A524
(2015-01-15)
Lite besviken..........
(2015-01-09)
BARA 11 har fyllt i programenkäten. Bättre kan ni!!!! Ska beställa baguetter på måndag så snälla meddela om ni inte kan komma till avslutningen.
Kan ni även lägga ut på FB så alla ser.
God fortsättning
Åse-Britt/programledare
ase-britt.falch@kau.se
Enkät och avslutning!
(2014-12-03)
Hej!
Se enkät, länken med enkäten ligger på kurshemsidan. Sista datum för ifyllnad är 13/1. Det tar högst 15 minuter att fylla i enkäten. Om enkäten krånglar kontakta mig.
Glöm inte att meddela om ni inte kan komma till avslutningen 16/1 och om ni inte ska ha en skaldjursbaguette. Ni som redan meddelat, gör det gärna en gång till!
Mvh Åse-Britt/programledare
ase-britt.falch@kau.se, mobil 0730-254096
Programråd 2 december, 15.15, 3A523
(2014-11-25)
Hej! Glöm inte att tala med er programrepresentant om det är något som ni vill att vi ska ta upp.
DAGORDNING
* Arbetet med uppföljningen till Universitetskanslerämbetet ang. examnesrätten
* Professorsfrågan
* Framtidens socionom, rapport från samarbetskommiteen och SKL(Sveriges kommuner och landsting)
*Specialistsocionom=Magister?
* HotSpot, gymnasieinformation
* Forskningsdag
* Socionomdag
* SPEX
* Senaste nytt från kurser
* Övriga frågor
Nästa termins programråd 10/3 15.15 och 12/5 15.15
Fika severas Mvh Åse-Britt/programledare, ase-britt.falch@kau.se Telefon 054-7002413, 0730-254096

Se pressmeddelande fr Karlstads universitet om universitetskanslersämbetets utvärdering av socionomutbildningarna. Vi har även skrivit ett brev med frågor och svar. Vid ytterligare frågor ring gärna 0730-254096. M v h Åse-Britt Falch - programledare
(2014-06-25)
Kopiera och klistra EJ!
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart
OBS! Skyddade filer
Det finns dokument/filer till denna kurs som endast är tillgängliga för kursens deltagare.
Klicka här för att se filerna »
(Login sker via CAS och öppnas i nytt fönster)