Kurstorget

Distribuerade system och tillämpningar
Startvecka: 45 (ht -13) slutvecka: 03
Ämne: Datavetenskap
Kurskod: DVGC15 Anmälningskod: KAU-22753 Kursansvarig: Karl-Johan Grinnemo Kursadministratör: Sara Westlindh
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart