Kurstorget

Teoretisk datalogi
Startvecka: 14 (vt -14) slutvecka: 23
Ämne: Datavetenskap
Kurskod: DVGA17 Anmälningskod: KAU-22743 Kursansvarig: Kerstin Andersson Kursadministratör: Sara Westlindh
Aktuellt
Inget aktuellt för närvarande...
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart