Kurstorget

Geokonstruktion
Startvecka: 4 (vt -14) slutvecka: 13
Ämne: Byggteknik
Kurskod: BYGC13 Anmälningskod: KAU-22699 Kursansvarig: Malin Olin Kursadministratör: Maria Klint Hidén
Aktuellt
Välkommen till kursen!
(2013-12-19)
Hej och välkommen till kursen!
Kursstart och introduktionsföreläsning 22/1 -14 kl 09.15-12.00 i sal 9B330.

Veckan innan kursstart skall du gå in på min sida på kau.se och registrera dig. Registreringen visar att du ska läsa kursen, att betyg kan rapporteras samt att CSN- utbetalningar kan ske.
Vill du ha hjälp med din registrering kontakta kursadministratören.

Hälsningar

Carin

Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart