Kurstorget

Hållbart byggande
Startvecka: 35 (ht -13) slutvecka: 3
Ämne: Byggteknik
Kurskod: BYGC10 Anmälningskod: KAU-22694 Kursansvarig: Malin Olin Kursadministratör: Maria Klint Hidén
Aktuellt
Välkommen till kursstart!
(2013-08-01)
Hej!
Tisdagen den 27/8 kl 09.00 är det uppstart i Kronoparkskyrkan för Hållbart byggande 2013. Det blir en mjukstart, upprop mm - som fortsätter efter lunch med två föredrag i sal på Kau. Beräknad sluttid - 15.30
Väl mött!

Malin Are och Carin


Hej och välkommen till kursen!
(2013-04-22)
Här kommer det att publiceras kursinformation innan kursen börjar.
Veckan innan kursstart skall du gå in på min sida på kau.se och registrera dig. Registreringen visar att du ska läsa kursen, att betyg kan rapporteras samt att CSN- utbetalningar kan ske.
Vill du ha hjälp med din registrering kontakta kursadministratören.
Allmänt om kursen
ADOBE PDF Litteraturlista    Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till en månad före kursstart